Tag Archives: lam thien duoc phuoc

Tích Thiện Và Nhẫn Nhịn Hóa Trừ Mọi Tai Ương

Người xưa có câu: “Nhẫn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày”. Câu nói này quả thực là đúng đắn muôn phần.

Xưa có một người tên là Tô Thành, nhà ở huyện Trâu Bình, trước nay luôn vui vẻ hành thiện giúp người, …