Tag Archives: liem khiet

Cha Mẹ Nên Chú Trọng Thân Giáo Để Dạy Con Nuôi Dưỡng Tâm Liêm Khiết

…Có một bà mẹ đã phát giác, hôm nay con mình trở về sắc mặt có khác. Bà liền đến dở túi sách, kết quả phát hiện trong đó có mấy trái táo. Kỳ lạ, sao lại có mấy trái táo? Lập tức hỏi con mình, đương nhiên …