Tag Archives: luan hoi

Câu Chuyện Nhân Quả Luân Hồi: 600 năm – 12 Kiếp Trầm Luân Sanh Tử Khổ Đau…

 

Tôi là một người xuất gia. Một buổi tối trong lúc ngồi thiền nhập định, tôi đã chứng thực những kiếp chuyển sinh của mình trong 600 năm trước. Nay xin được kể lại.

600 năm trước, tôi là một tỳ kheo xuất gia. Tôi xuất gia

Câu Chuyện Nhân Quả: Luân Hồi Thành Heo Khổ Quá Khổ

Trong luân hồi chuyển sinh qua lại giữa người và động vật, điều thường thấy nhất trong các ghi chép sách cổ không phải là luân hồi giữa người và chó, mà là luân hồi chuyển sinh giữa người và heo. Bởi vì ở nước ta, heo là …