Tag Archives: luật nhân quả

Hiểu Luật Nhân Quả Từ Bỏ Làm Café Dỏm Từ Bắp

 

…Trong 1 buổi thiền sẻ chia diễn ra sau bài giảng về ngũ giới, tôi không quên được câu chuyện của 1 Phật tử. Chị kể rất thật, rất xúc động, rất ân hận với tâm thành thật sám hối.

Chị phụ nữ này chuyên sản xuất …