Tag Archives: luon vi nguoi khac

Làm Thiện Chú Trọng Ở Tâm Lượng Chứ Không Ở Hình Thức

Câu chuyện kể rằng, xưa kia có một đôi vợ chồng nghèo đến mức không có nhà ở, phải sống trong một cái hang nhỏ, thậm chí họ còn phải mặc chung một bộ quần áo. Mỗi khi người chồng mặc đi ra ngoài có việc thì người …

Phạm Trọng Yêm – Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ

Phạm Trọng Yêm (989–1052 SCN) là một học giả Nho giáo và nhà chính trị nổi tiếng triều đại Bắc Tống. Ông được biết đến với câu nói bất hữu: “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (lo trước cái lo …