Tag Archives: mẹ thương con

Những Cách Dạy Trẻ Khi Phạm Lỗi Và Kết Quả Là…

Khi trẻ em làm gì sai, chúng sẽ rất sợ hãi khi đứng trước mặt chúng ta, đợi chờ sự trừng phạt của chúng ta. Mỗi một câu nói, mỗi một hành động, thậm chí là những biểu hiện trên nét mặt của chúng ta, đều sẽ là …