Tag Archives: muc kien lien cuu me

Trích Đoạn Mục Kiền Liên Cứu Mẹ – Mai Chi và Lê Giang diễn thật xuất sắc

…Trong hàng thánh chúng, ngài Mục-kiền-liên không những là vị thần thông số một, bản tánh rất năng động mà còn là một vị có hiếu đạo hơn hết. Một hôm, nhớ mẹ, Mục-kiền-liên vận dụng thần thông đi khắp mọi nơi để tìm mẹ. Khi vào địa …