Tag Archives: Nghiệp là gì

Ông Trưởng Giả Và Bốn Bà Vợ, Ai Thật Sự Theo Ông Đến Trọn Đời?

Chuyện kể rằng, có một ông trưởng giả kia, sinh thời có bốn bà vợ.

Bà vợ Cả vốn được cha mẹ đôi bên hứa hẹn với nhau từ khi cả hai đứa nhỏ đều chưa ra đời. Sau này cả hai lớn lên, khi cha mẹ đôi …