Tag Archives: ngoai tinh nhan qua bao

QUẢ BÁO HIỆN ĐỜI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH

Là người không theo một tôn giáo nào, xưa nay tôi chỉ tin vào chính bản thân và khả năng mình. Tôi luôn nghĩ chẳng có thần thánh, đấng tạo hóa và chẳng có luật nhân quả gì hết. Con người và tất cả vũ trụ vạn vật …