Tag Archives: nguoi gia khon ngoan

Bà Cụ Thuyết Giảng Cho Ba Tiến Sĩ Về Linh Hồn Và Sự Sống Sau Khi Chết

Sau Thế chiến thứ nhất, một nước nọ muốn dùng phương pháp khoa học để tuyên truyền cho thuyết vô thần, họ mong muốn cả dân tộc thoát ly khỏi tôn giáo tín ngưỡng. Một lần chính quyền mời ba vị tiến sĩ lên thuyết giảng trước công …