Tag Archives: nguoi tot viec tot

Việc Tốt Mình Làm, Không Cầu Báo Đáp, Sau Này Lại Hay

Một người phụ nữ mù bắt một chiếc taxi để tới một tòa nhà mà cô cần đến, lúc tới nơi đồng hồ hiển thị số tiền là 100 nghìn, tài xế taxi dẫn cô vào chỗ an toàn rồi nói: “Tôi không thu tiền của cô, bởi

Người Ăn Mày Không Tham Tiền, Cứu Người Được Thiện Báo

Vào Triều đại nhà Thanh, tại thị trấn Phong Kiều, Tô Châu là nơi tụ tập của các thương gia buôn bán lương thực bằng thuyền. Bên cạnh Thị trấn Phong Kiều có một ngôi chùa cổ, có một người ăn mày vô gia cư buổi tối thường …

Cứu Người Nguy Cấp Công Đức Rất Lớn

Ở thành Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam có một người rất giàu có và nhân hậu, tên là Chu Thừa Ân.

Vào một buổi sáng đẹp trời, trong khi đang đi dạo thì ông ta bỗng nghe ở dưới chân cầu có tiếng nhiều người khóc …

Bò Cạp Chích Rất Đau, Tâm Từ Vẫn Không Đổi

Một thiền sinh ngắm nhìn dòng suối hiền hòa, bỗng nhiên trông thấy một con bò cạp rớt xuống suối.Vị thiền sinh này đưa tay vớt nó và nhẹ nhàng để nó lên mặt đất. Con bò cạp theo phản ứng tự nhiên là cong đuôi chích bất …