Tag Archives: nhan qua bao ung hien doi

GƯƠNG NHÂN QUẢ: QUẢ BÁO TÀ DÂM CỦA TRUNG TƯỚNG LỮ CỐ

Có một lần nọ, Trung tướng Lữ Cố (tên thật đã được thay đổi) đến tìm tôi, bảo rằng:

– Liên Sư phụ, nghe người ta nói thầy tiên đoán rất tài, nên hôm nay tôi đến thỉnh ý. Tôi nhớ hồi đó, cha mẹ tôi có đi …