Tag Archives: nhan qua bao ung

Quả Báo Vong Ân Bội Nghĩa

Chiêm Nguyệt Quyên là người Đài Loan quê ở Gia Nghĩa. Tháng 7 năm 1979, cô dẫn con gái Tiểu Mẫn 3 tuổi qua thành phố Hoành Tân (Yokohama) Nhật Bản, rồi uống thuốc độc tự sát trong khách sạn.
Khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện …