Tag Archives: nhan qua

Đọc Và Suy Ngẫm: Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy

Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị xẹp lốp đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc xe …

Đệ Tử Quy – Đạo Làm Con có thể giúp ích gì cho chúng ta?

…Xã hội bây giờ thiếu nhiều nhất là những tấm gương người tốt, việc tốt. Một khi mà có nhiều gương tốt, không có người nào mà không sẵn lòng để cố gắng, có điều bây giờ là khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng, đa phần chúng ta …