Tag Archives: quan tam den cha me

Xin Đừng Nói Những Lời Này Với Cha Mẹ

Dù cho mẹ có là người nuôi dưỡng bạn hay không thì ít nhất mẹ cũng là người đã mang thai gần 10 tháng trời và sinh ra bạn trên cõi đời này. Có thể chứng kiến tất cả mọi điều xảy ra trên thế giới này, cái

Đời này, ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần ???

Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để dành cho bố mẹ mình hay không?

Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm, mãi không ngủ