Tag Archives: so phan

Phúc Hay Họa Của Đời Người Là Được Định Trước, Không Thể Cưỡng Cầu

Vương Bưu là một viên quan thông sự của Hoàng đế triều đại nhà Đường, ông đã từng nói: “Mọi sự việc gặp phải trong cuộc đời của một người đều là có liên quan đến số mệnh của người ấy. Vận mệnh và sự nghiệp đều có …