Tag Archives: suc manh nhan qua

Vạn Vật Trên Thế Gian Này: Ai Là Kẻ Mạnh?

Thông thường con người ai cũng muốn làm kẻ mạnh, nhưng bạn đã từng nghĩ Mạnh (cường) có nghĩa là gì chưa?

Sức mạnh của sắt thép, nhưng lửa có thể nung chảy nó.

Sức mạnh của lửa, nhưng nước có thể dập tắt nó.

Sức mạnh của …