Tag Archives: suy nghĩ thiện ác

Nghĩ ác sẽ gặp ác báo, nghĩ thiện được thiện báo

Làm việc ác khiến công danh tiêu tan

Anh rể của Ngô tú tài là một người có phần nhiệt tình, ông gặp cảnh em vợ bị thất bại khốn đốn nhiều lần nên trong tâm thường hay suy nghĩ lo lắng. Vào đêm giao thừa của năm …