Tag Archives: thanh tuu viec lon

Việc Nhỏ Không Làm Được, Sao Thành Tựu Việc Lớn?

Cổ nhân từng nói: “Đừng tưởng việc thiện nhỏ mà không làm, đừng tưởng việc ác nhỏ mà lại chủ quan thực hiện“. Con người hiện đại thường nóng vội, tham công, hám lợi; khi gây dựng đại nghiệp, họ chỉ muốn một bước là thành tựu, một …