Tag Archives: tinh cha con

Những Câu Chuyện Cảm Động Về CHA

MƯỜI NGÀN

Tôi háo hức khi xem điểm thi tốt nghiệp. Ba tôi nói: “ Nếu đậu thủ khoa sẽ thưởng cho mười ngàn. Tôi chỉ ước đậu thủ khoa chứ không ước được mười ngàn của ba vì tôi biết ba nghèo. Hai tháng sau ba tôi …

Cha Con Cùng Ăn Cơm, Khiến Lòng Người Cảm Động…

Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì người cha bị mù. Người con trai đi bên cạnh cần mẫn dìu người cha. Cậu …