Tag Archives: Tình mẫu tử

Người Đáng Ghét Cũng Đáng Thương; Với Động Vật Cũng Thương Mến

Bất luận đối phương là người ác như thế nào, chỉ cần chúng ta có tâm thiện, chỉ cần chúng ta có đức hạnh, đều có thể dần dần đánh thức được lương tri của họ. Vậy giả sử chúng ta công kích anh ta, có thể sẽ …