Tag Archives: tinh tam

Hạnh Phúc Hay Khổ Đau Đều Xuất Phát Từ Tâm Chính Mình

Người có trí tuệ xưa nay thường không sống “trong miệng” của người khác, cũng không sống “trong mắt” của người khác. Gặp nhau là duyên mà không gặp cũng là duyên, gặp lại là duyên mà biệt ly cũng là duyên. Trần thế mênh mông giữa đến …