Tag Archives: tinh thuong cua cha

Những Câu Chuyện Cảm Động Về CHA

MƯỜI NGÀN

Tôi háo hức khi xem điểm thi tốt nghiệp. Ba tôi nói: “ Nếu đậu thủ khoa sẽ thưởng cho mười ngàn. Tôi chỉ ước đậu thủ khoa chứ không ước được mười ngàn của ba vì tôi biết ba nghèo. Hai tháng sau ba tôi …