Tag Archives: tu giữ khẩu nghiệp

Tu Cái Miệng Là Tu Hơn Nửa Đời Người

Chúng ta muốn đời sống mình được bình an thì phải tránh những chuyện thị phi, vì thị phi mất rất nhiều thời gian một cách vô ích, mà lại gây tạo rất nhiều khẩu nghiệp, oan trái.​

Nghiệp là hành động tạo tác nhiều lần có chủ …

Khéo Giữ Khẩu Nghiệp, Không Nói Lỗi Người

Ngô Hạ, một học giả nổi tiếng của triều đại nhà Tống, có một người mẹ rất khắt khe về kỷ luật những người con của bà.

Một ngày nọ, mẹ của ông tình cờ nghe được Ngô Hạ nói chuyện với một vị khách mời về những …