Tag Archives: viec ac nen tranh

Người Xưa Nói “Nhân Định Thắng Thiên” Là Có Ý Gì?

 

Ngày trước, vào thời Hán Văn đế, có một vị quần thần được sủng ái tên là Đặng Thông. Đặng Thông thường xuyên xuất hiện cùng hoàng đế, thậm chí khi ngủ ông cũng được ở bên cạnh hoàng đế, vô cùng vinh hạnh.

Thời ấy, có …