Tag Archives: xin đừng sát sanh hại vật

Ám ảnh chuyện “báo oán” ở làng mổ trâu Phúc Lâm

Khi có tuổi, một số người ở làng mổ trâu Phúc Lâm (xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) mới bắt đầu thấm cái nghiệp mổ trâu vận vào như thế nào.

Gần một thế kỷ với nghề mổ trâu, bò, nay Phúc Lâm tất bật …

Nhờ Nói Dối Ăn Chay Để Cứu Vật Nên Thoát Chết

Trên sảnh đường, hai người đang nói chuyện râm ran, chủ nhân liền nói với Liên Ngọc Thành: “Khó mà có dịp anh từ xa đến thăm, nhất định phải thết đãi anh một bữa!”

Liên Ngọc Thành vội vàng nói: “Chỗ thân thích với nhau mà bày …