Tag Archives: ý thức tương lai

Người Mong Cầu Ổn Định Thì Càng Ngày Càng Không Ổn Định.

Tục ngữ có câu: “Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy”. Có người sống trong một hoàn cảnh an nhàn thoải mái, vì thời gian trôi qua quá tốt, cuộc sống quá trôi chảy. Những người này họ thường không cảm nhận được những nguy cơ có …